เตรียมตัวสอบงานราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ,คู่มือเตรียมสอบ,แจ้งข่าวเปิดสอบ,แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

Category: ข่าวเปิดสอบ

26 Posts

ข่าวเปิดสอบ, คู่มือเตรียมสอบ, งานราชการเปิดสอบ, จำหน่ายแนวข้อสอบ

(แนวข้อสอบทุกตำแหน่ง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา

ข่าวเปิดสอบ, คู่มือเตรียมสอบ, งานราชการเปิดสอบ, สำนักงานศาลปกครอง

แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง อัตราว่างครั้งแรกที่แรกที่บรรจุ : 10 อัตรา

ข่าวเปิดสอบ, คู่มือเตรียมสอบ, งานราชการเปิดสอบ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 31 อัตรา