เตรียมตัวสอบงานราชการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ,คู่มือเตรียมสอบ,แจ้งข่าวเปิดสอบ,แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน

Day: เมษายน 30, 2017

11 Posts

ข่าวเปิดสอบ, คู่มือเตรียมสอบ, งานราชการเปิดสอบ, สำนักงานศาลปกครอง

แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานศาลปกครอง อัตราว่างครั้งแรกที่แรกที่บรรจุ : 10 อัตรา

ข่าวเปิดสอบ, คู่มือเตรียมสอบ, งานราชการเปิดสอบ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวข้อสอบ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 31 อัตรา

ข่าวเปิดสอบ, คู่มือเตรียมสอบ, งานราชการเปิดสอบ, แนวข้อสอบ กรมที่ดิน

แนวข้อสอบ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ของกรมที่ดิน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 พฤศภาคม 2560 ถึง 30 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง