***[ เตรียมสอบ ]***   คุ่มือกรมราชทัณฑ์ อัพเดทใหม่ล่าสุด
***[ แนวข้อสอบ ] ***  แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***

***[ หนังสือสอบ ] *** หนังสือสอบกรมราชทัณฑ์ อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น ***

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบราชการเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน 500 อัตรา (ช/ญ)

 กรมราชทัณฑ์  เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 500 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 11 กมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2560
ประกาศกรมราชทัณฑ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 500 อัตรา แยกเป็น
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
จำนวน : 450 อัตรา
– ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
จำนวน : 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน :
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,730 บาท
– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. หรือ ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
– เพศชายมีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลมเมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.
– เพศหญิงมีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซม.
การรับสมัครสอบ
 กรมราชทัณฑ์  เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th  หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายประกาศ :  กรมราชทัณฑ์ 
 กรมราชทัณฑ์ประกาศรับสมัครเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักทัณฑวิทยา และเจ้าพนักงานธุรการ สมัครทางอินเตอร์เน็ตวันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.)

รายล่ะเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี้  https://goo.gl/0DgdWY

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์

3 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์

4 สรุปสาระสำคัญ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบ พรบ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง  พ.ศ.2549

7 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์

8 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506

9 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมราชทัณฑ์

mp3 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์

### รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ ###

### ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี้ทีเดียว ###

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่ 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่ http://www.suphakronshop.com/

——————————

** ข้อสอบมี 3 แบบ **

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจสามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย)

2. หนังสือ+MP3 ราคา 701 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม MP3 บรรยายต่างๆ)

3. ส่งเป็นหนังสือ +VCDบรรยาย (ราคา 1,500 บาท รวมค่าส่ง ems)

——————————-

สนใจสอบถามแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ติดต่อที่

โทร :0903359131

ไลน์ :Baifern-9999

โอนแล้วแจ้งมาทางเมล์หรือไลน์