แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน ใหม่ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ออกบ่อย – ความรู้ กฏระเบียบ ธนาคารออมสิน – วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) – ทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษ – พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 …

ที่มา: ++[PDF]++ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน